Time-out: omgaan met fundamentele veranderingen

AccountingWEB doet onderzoek naar fundamentele veranderingen in de accountancy. Wij hebben in overleg met  vakgenoten en adviseurs de belangrijkste probleemgebieden geselecteerd. Wij horen graag je mening over de stellingen en de inschatting van de impact op het succes van het kantoor. De resultaten van dit onderzoek zullen tijdens het Time-out seminar bekend worden gemaakt. Het invullen van de survey neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

 

Nr.

Stelling

Eens/Oneens

Impact

1.

Het basis product draagt nauwelijks bij aan het succes van de klant.

 

 

2.

Het rendement van het kantoor staat onder druk.

 

 

3.

De accountant wordt door de klant ervaren als een kostenpost.

 

 

4.

De tarieven zijn structureel te hoog.

 

 

5.

De accountant levert geen “value for money”.

 

 

6.

De jaarrekening wordt te laat opgeleverd.

 

 

7.

Het is voor de klant moeilijk om van accountant te veranderen.

 

 

8.

De klanten zijn ontevreden.

 

 

9.

Klanten vragen offertes aan bij andere kantoren.

 

 

10.

Accountants zijn geen ondernemers.

 

 

11.

De ondernemingsbeloning van de accountant komt onder druk.

 

 

12.

De “high potentials” verlaten het kantoor.

 

 

13.

Het wordt steeds moeilijker voor de potentiële vennoten om het gevraagde goodwill bedrag te betalen.

 

 

14.

De medewerkers worden onvoldoende getraind.

 

 

15.

De medewerkers worden onvoldoende begeleid door de vennoten.

 

 

16.

Het is bijna onmogelijk kwalitatief goede medewerkers aan te trekken.

 

 

17.

Het is moeilijk om ambitieuze medewerkers te behouden.

 

 

18.

Het aantal declarabele uren van medewerkers is te hoog.

 

 

19.

Middelgrote kantoren dienen zich te specialiseren.

 

 

20.

Middelgrote kantoren raken het standaardwerk kwijt aan kleine kantoren.

 

 

21.

We hebben moeite om vraag ( complexiteit van het werk) en aanbod ( kwaliteit van de medewerkers) op elkaar af te stemmen.

 

 

22.

De vennoten ervaren een hoge werkdruk.

 

 

23.

De vennoten kunnen het hoogwaardige advieswerk alleen zelf doen.

 

 

24.

De vennoten durven niet te delegeren.

 

 

25.

De vennoten weten niet hoe te delegeren.

 

 

26.

De vennoten besturen met te veel vennoten.

 

 

27.

Het besluitvormingsproces verloopt te traag.

 

 

28.

De vennoten zijn conservatief.

 

 

29.

Ambitieuze medewerkers worden structureel onder hun niveau.

 

 

30.

Ons kantoor heeft geen gemeenschappelijke focus.

 

 

31.

Ons kantoor heeft geen heldere doelstellingen.

 

 

32.

De bezieling bij de vennoten wordt zienderogen minder.

 

 

33.

Het aantal medewerkers waaraan een vennoot effectief leiding kan geven, wordt minder.

 

 

34.

De ervaren medewerkers vinden het verschil in de beloning van de vennoten en de eigen beloning te groot.

 

 

35.

De potentiële vennoten missen leidinggevende capaciteiten.

 

 

36.

We hebben geen gerichte manier om de markt te bewerken.

 

 

37.

Ons kantoor onderscheidt zich niet van de andere kantoren.

 

 

38.

Medewerkers weten niet hoe het kantoor zich wil onderscheiden.

 

 

39.

We stellen niet objectief vast of onze klanten tevreden zijn.

 

 

40.

De vennoten spreken elkaar niet aan op prestaties.

 

 

41.

De spanningen tussen vennoten zijn groot.

 

 

42.

Elke vennoot geeft een ander antwoord op de vraag: wat ons bindt, is ……….

 

 

43.

De aantrekkingskracht van het bedrijfsleven voor ervaren medewerkers is groot.

 

 

44.

We zien ICT niet als een middel om ons te onderscheiden in de markt.

 

 

45.

Effectief besturen met meer dan vier vennoten is onmogelijk.

 

 

46.

Onze high potentials worden regelmatig benaderd door headhunters.

 

 

47.

We hebben onvoldoende informatie om ons kantoor goed te kunnen sturen.

 

 

48.

Ontwikkelingen in de markt dwingen ons tot fundamentele veranderingen.

 

 

49.

Effectief omgaan met veranderingen is moeilijk.

 

 

50.

Harder werken is niet meer de oplossing.

 

 

 

Naam

Functie

E-mail

Tel

Fax

Commentaar of

opmerkingen